Termowizja

O TERMOGRAFII

Termografia polega na użyciu elektronicznych narzędzi optycznych do wykrywania i pomiaru promieniowania. Uzyskany wynik przedstawia temperaturę powierzchni badanego obiektu. Tę uczoną definicję poszerzyć można jeszcze o komentarz, że w dzisiejszych czasach galopującego postępu technologicznego narzędzia do analizy termograficznej są wysoce precyzyjne i nieustannie udoskonalane. Sama analiza wykorzystuje PROMIENIOWANIE PODCZERWONE.

Można jednak przewrotnie stwierdzić, że prawda jest inna: wykrywanie promieniowania podczerwonego zawsze było dla ludzi możliwe i to bez jakiejkolwiek aparatury. Nasz system nerwowy powoduje, że skóra potrafi reagować nawet na minimalną różnicę temperatury! Jedyny problem, jak wykorzystać tę zdolność w służbie nauki i w praktyce? Z tym już gorzej. Na szczęście sama nauka znalazła sposób, by ujarzmić i wykorzystać PODCZERWIEŃ.

Podczerwień, po angielsku infrared oznacza dosłownie „po czerwieni” – opisuje miejsce jakie fala światła zajmuje w spektrum promieniowania elektromagnetycznego. Zaś termografia to dosłownie „obraz cieplny”, czyli – mówiąc obrazowo – nieustannie przemieszczające się ciepło uchwycone na stop-klatce.

pasmo_infraredPoczątki termografii datuje się na rok 1800. Sir William Herschel, znany uczony, badał, jaką ilość energii przenoszą poszczególne kolory światła. Odkrył, że najwięcej ciepła znajduje się tam, gdzie światło już nie dociera, co sprawiło, że uznał, że musi istnieć niewidoczne „podczerwone” światło, które transmituje ciepło. Jednak to dopiero XX wiek, zwłaszcza jego II-ga połowa, przyniósł pierwsze narzędzia do wykonywania obrazów termicznych: termografów. Eksperymentowało z nimi wojsko od lat 40-tych poprzedniego stulecia, by od lat 60-tych wykorzystywać urządzenia do badania podczerwieni w przemyśle, a dwadzieścia lat później także w medycynie i budownictwie.

W ostatnim dziesięcioleciu nastąpił gwałtowny rozwój w technologii wytwarzania detektorów termowizyjnych. Dzięki temu współczesne kamery charakteryzują się wysoką rozdzielczością i czułością termiczną, co pozwala na bardzo dokładne pomiary promieniowania podczerwonego.

Nowoczesna kamera termowizyjna z badaniem wilgotności

W czasie badań posługujemy się nowoczesną, specjalistyczną kamerą termowizyjną renomowanego producenta Flir. Kamera umożliwia nie tylko wykonywanie zdjęć termowizyjną wysokiej jakości, ale również rejestrację filmów. Czułość detektora to mniej niż 0,030 stopnia Celsjusza! Tak doskonałe parametry kamery pozwalają na wykrycie nawet najmniejszych nieprawidłowości cieplnych. Kamera posiada innowacyjną funkcję MSX – czyli zobrazowanie multispektralne – gwarantujące wyrazistość termogramów nieosiągalną nigdy dotąd.

Przykładowe zastosowanie termografii

 • wykrywanie wad technologicznych ścian, stropów, dachów w budynkach, błędów w ociepleniu, mostów cieplnych, zawilgoceń, filtracji powietrza,
 • lokalizacja rur z ciepłą wodą oraz wycieków i nieszczelności, a także instalacji ogrzewania podłogowego,
 • lokalizacja złego stanu izolacji cieplnej kotłów, rurociągów, izolowanych kanałów,
 • lokalizacja przebiegu sieci ciepłowniczej,
 • wykrywanie złego stanu przewodów doprowadzających gazy,
 • detekcja wadliwie pracujących urządzeń mechanicznych (nadmierne nagrzewanie),
 • wykrywanie uszkodzeń wymurówki pieców, kominów żelbetowych,
 • lokalizacja ognisk pożarów leśnych – również przy wykorzystaniu dronów z kamerą termowizyjną,
 • analiza termiczna kotłów energetycznych,
 • określanie temperatury zaworów i kołnierzy,
 • analiza kanałów spalin,
 • badanie linii wysokiego napięcia,
 • analiza stanu odłączników i wyłączników,
 • określanie stanu termicznego bezpieczników,
 • kontrola procesu spawania
 • lokalizacja niewidocznych elementów konstrukcyjnych,
 • określanie umiejscowienia i rodzaju zawilgoceń,
 • stan termiczny paneli fotowoltaicznych – badania termowizyjne z drona,
 • a także szerokie zastosowanie w medycynie, w medycynie sądowej, w sporcie, w lotnictwie, w technice wojskowej, w górnictwie, w ekspertyzach oryginalności dzieł sztuki itp.

Badanie instalacji elektrycznej w firmach

Jest dobrym zwyczajem, by w firmach wprowadzić procedury regularnej kontroli termowizyjnej. Warto zaznaczyć, że coraz częściej ubezpieczyciele wymagają protokołów z kontroli termowizyjnej instalacji elektrycznej. Sprawdzeniu najczęściej podlegają stacje transformatorowe, złącza kablowe, szafy rozdzielcze i sterownicze, wiązki kabli. W wyniku badania przygotowywany jest raport, w którym każda zarejestrowana nieprawidłowość termiczna jest klasyfikowana pod kątem priorytetu naprawy. Jesteśmy przekonani, co z resztą potwierdza nasza praktyka, że dzięki badaniom termowizyjnym wielokrotnie udało się zapobiec poważnym awariom, potencjalnym pożarom jak też nieplanowanym przestojom. Poza kwalifikacjami w dziedzinie termowizji, posiadamy również świadectwo kwalifikacji uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych poniżej i powyżej 1 kV. Zachęcamy zatem do skorzystania z usług: badanie termowizyjne rozdzielni elektrycznych, styków, kabli, transformatorów, szaf rozdzielczych.

Badanie termowizyjne w podciśnieniu lub nadciśnieniu

Połączenie termowizji wraz z badaniem szczelności budynku pozwala jeszcze lepiej zrozumieć i przeanalizować stan ochrony cieplnej obiektu. Urządzenie do badania szczelności, tak zwany zestaw Blower Door umożliwia wytworzenie w budynku podciśnienia lub nadciśnienia, dzięki czemu jesteśmy w stanie precyzyjnie zlokalizować miejsca nawiewania chłodnego powietrza. Polecamy.

Badanie termowizyjne z użyciem drona

Użycie dronów z kamerą termowizyjną otwiera niedostępne dotąd możliwości prowadzenia diagnostyki z powietrza. Istnieje wiele obszarów wykorzystania dronów termowizyjnych, np. w badaniu farm fotowoltaicznych, kominów, dachów wysokich budynków, jak również w detekcji ognisk pożarów czy w poszukiwaniu ludzi. Posiadamy uprawnienia do wykonywania lotów dronami. Wykonujemy badania zarówno małych, jak i dużych instalacji fotowoltaicznych.

 Badanie inspekcyjne – endoskop techniczny (boroskop)

Istnieje ponadto możliwość wykonania endoskopowej inspekcji miejsc trudnodostępnych. Badanie pozwala uniknąć wykonywania kosztownych odkrywek – na przykład zdejmowania płyty gipsowo-kartonowej. W tym celu wykonuje się niewielki otwór, przez który wprowadzana zostaje kamera endoskopu. Innym przykładem może być sprawdzenie ciągłości izolacji na styku ściany i dachu, lub inspekcja ocieplenia na niedostępnym poddaszu. W czasie badania mogą być wykonywane zdjęcia oraz rejestrowane sekwencje wideo.

endoskop-1