Fotowoltaika

Własna elektrownia słoneczna

Czy to się opłaca? Pytanie to pojawia się zawsze. Można jednak określić poziom
opłacalności w każdej indywidualnej sytuacji, po zapoznaniu się z warunkami lokalnymi, preferencjami Klienta, możliwościami finansowania zewnętrznego.

Dlatego chcemy w sposób fachowy i niezależny od dostawców systemów fotowoltaicznych pomagać Klientom w wyborze optymalnych rozwiązań, najlepszej możliwej lokalizacji ogniw, przygotowując analizy ekonomiczne, projekty oraz sprawując nadzór nad montażem.

panel-foto-1

Zgodnie z najnowszymi przepisami prosumenci – czyli ci, którzy wytwarzają oraz konsumują wyprodukowaną przez siebie energią – mogą liczyć na szereg udogodnień. Prosumenci mają zagwarantowaną możliwość przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, mogą liczyć na korzystny system opustów – np. wyprodukowaną w ciągu dnia energię mogą wykorzystać w nocy – jak również korzystać z dotacji na zakup i montaż instalacji.

panel-foto-2

Kontrola termowizyjna PV – również z drona.

Instalacje fotowoltaiczne cieszą się wyjątkową trwałością, o ile są regularnie serwisowane i poddawane testom termowizyjnym. Ma to szczególne znaczenie w kontekście uniknięcia ryzyka pożarowego. Zaleca się, by co najmniej raz w roku wykonywać badania termowizyjne obejmujące:

  • powierzchnię paneli pod kątem występowania hotspotów, czyli miejsc o podwyższonej temperaturze; hotspoty mogą wynikać z wielu przyczyn: mikrouszkodzeń, zanieczyszczeń, wad produkcyjnych; prowadzą one do spadku mocy instalacji, w najgorszym przypadku do pożaru;
  • diody bocznikujące – w razie ich przegrzewania, wzrasta temperatura powierzchni paneli w okolicy ich usytuowania; w miarę możliwości panele bada się również od drugiej strony (farmy fotowoltaiczne);
  • złącza – mikroiskrzenie jest bardzo niebezpieczne, może prowadzić do pożaru lub porażenia ludzi;
  • okablowanie
  • skrzynki elektryczne, rozdzielnice – pod kątem przegrzewania na stykach, przegrzewania zabezpieczeń itp.

Usługi badań termowizyjnych farm i instalacji fotowoltaicznych na budynkach świadczymy nie tylko na Pomorzu, ale również w innych miejscach w Polsce.

Posiadamy właściwe uprawnienia, rozległą wiedzę i doświadczenie w temacie odnawialnych źródeł energii, w szczególności mikroinstalacji fotowoltaicznych.

Zapraszamy do kontaktu.