Rozdzielnice elektryczne – badania termowizyjne

Termowizja instalacji elektrycznych – rozdzielni, zabezpieczeń, styków, transformatorów.

Badania termowizyjne elementów i urządzeń elektrycznych stały się stałą praktyką nowoczesnych przedsiębiorstw. Termowizja instalacji elektrycznych pozwoli zlokalizować wadliwe połączenia, a nasi specjaliści zdiagnozują uszkodzenia poprzez przeprowadzenie odpowiednich pomiarów. Regularnie prowadzone kontrole pozwalają zachować stałość pracy linii produkcyjnych. W porę zdiagnozowane nieprawidłowości termiczne umożliwiają wykonanie serwisu, bez konieczności nieplanowanych postojów i zatrzymań urządzeń. Statystycznie 1 godzina postoju linii produkcyjnej to koszt 15.000 $. Koszt badania termowizyjnego z kolei to koszt zaledwie kilku procent tej kwoty!

Termowizja rozdzielni oraz jej częstotliwość wykonywania, uzależniona jest od:

– sposobu użytkowania instalacji

– warunków zewnętrznych jakie mają wpływ na instalację

– rodzaju instalacji

Badanie termowizyjne rozdzielni elektrycznych

Uszkodzenia większości elementów rozdzielnic elektrycznych charakteryzują się uprzednim pojawieniem się anomalii temperaturowych. Każda usterka może doprowadzić do sporych strat na skutek dłuższego postoju. Badanie termowizyjne rozdzielni przeprowadza doświadczony diagnosta termowizyjny z odrębnej firmy zewnętrznej, posiadający wykształcenie, wiedzę oraz uprawnienia. Specjalista sprawdza stan rzeczywisty między innymi zabezpieczeń, czy widoczne są przegrzane elementy, skorodowane łącza. Termowizja rozdzielni  wykonywana powinna być kamerą wysokiej rozdzielczości i jakości termicznej.

Badanie termowizyjne rozdzielni zakończone zostaje spisaniem sprawozdania w którym znajduje się nazwa wykonawcy, data wraz z miejscem badania. Cała wykonana fotografia razem z opisanymi wynikami zostaje dołączona do sprawozdania.

Badanie termowizyjne zabezpieczeń

Stan termiczny zabezpieczeń w instalacjach elektrycznych może stanowić cenną informację diagnostyczną. Przegrzewanie się tzw. bezpieczników może świadczyć między innymi o nierównomierności obciążenia fazowego, zakłóceniach, uszkodzonych lub niedokręconych stykach, jak również o ich awarii.

Badanie termowizyjne kabli

Przegrzewanie kabli i styków prowadzić może do dramatycznych konsekwencji, łącznie z pożarem instalacji. Badania termowizyjne w sposób bezpieczny i bezinwazyjny pomagają ustalić stany przed awaryjne. Między innymi dlatego też ubezpieczyciele są skłonni udzielać znaczących zniżek dla przedsiębiorstw, które prowadzą regularne kontrole termowizyjne instalacji elektrycznych.

Badanie termowizyjne transformatorów

Za pomocą badań termowizyjnych sprawdza się również stan termiczny transformatorów. Bardzo ważny jest rozkład temperatur zarówno na obudowie urządzenia, na śrubach, na zaciskach, odejściach itp. Sprawdzeniu podlegają również wyłączniki, odłączniki, zabezpiecznia. W GPZ i GPO sprawdza się ponadto całe tory prądowe: szyny zbiorcze, pola rozdzielni, stanowiska przekształtników, nastawnie i urządzenia pomocnicze.

Badanie termowizyjne styków

Bez względu na rodzaj urządzenia lub grupy urządzeń, zaleca się wykonywanie regularnych kontroli wszelkich styków, nie tylko w urządzeniach typowo energetycznych, ale też maszynach. Dotyczy to wszelkich urządzeń z silnikami elektrycznymi, jak również spawalni elektrycznych. Warto sprawdzać szafki rozdzielcze i podłączenia w poszczególnych maszynach pobierających znaczące obciążenie.

Termowizja urządzeń elektrycznych i jej zastosowanie

Termowizja urządzeń elektrycznych ma  zastosowanie w wykrywaniu uszkodzeń w urządzeniach elektrycznych, dzięki którym wytwarzana i przesyłana jest energia elektryczna.

Dlaczego warto przeprowadzić kontrolę termowizyjną instalacji elektrycznej:

  • zniżka u ubezpieczyciela
  • minimalizacja ryzyka pożaru instalacji
  • zmniejszenie ryzyka nieplanowanych przestojów
  • optymalizacja pracy przedsiębiorstwa

Przegrzewanie

Zasięg usługi

Badania termowizyjne rozdzielni elektrycznych, styków, złącz, transformatorów, tras kablowych oraz pozostałych urządzeń elektrycznych wykonujemy nie tylko na terenie Pomorza, ale również na terenie całej Polski i za granicą.