Testy Szczelności

Blower door – badanie szczelności budynków

Budynki tracą kosztowną energię na kilka sposobów:

– przez przenikanie: ucieczka ciepła przez niedostatecznie ocieplone ściany, dach, podłogi, okna, drzwi;
– przez przewiewanie: na skutek nieszczelności powietrznych budynku; podmuchy wiatru wtłaczają chłodne powietrze do budynku, co bardzo obniża komfort cieplny i generuje znaczny wzrost nakładów na ogrzewanie.

Bardzo często zdarza się nam badać świetnie zaizolowane budynki, ze znakomitą stolarką okienną i drzwiową, jednak w czasie wiatru temperatura pomieszczeń szybko spada, a zużycie energii gwałtownie rośnie. Problemem jest nieszczelność budynku.

drzwi_dmaceBywa, że nasi klienci skarżą się na przedmuchy powietrza przez gniazdka i włączniki elektryczne. Zjawisko to niestety jest dość częste. Zdarza się również, że przez nieprawidłowo osadzone okna chłodne powietrze przedostaje się do pomieszczeń. W czasie wiatru efekt ten jest spotęgowany, a towarzyszą temu nieprzyjemne charakterystyczne gwizdy powietrza itp.

Niewiele osób jest świadomych faktu, że nawet 50 cm wełny mineralnej na poddaszu przestaje mieć znaczenie izolacyjne, jeśli przez wełnę przewiewa wiatr. Badania termowizyjne wykonywane w czasie wiatru pokazują, że problem dotyczy wielu budynków, zwłaszcza z poddaszami użytkowymi. Bywa, że zużycie energii w czasie wiatru wzrasta o 100-200%. To są ogromne straty.

Kilka faktów dotyczących nieszczelności powietrznych budynków:

 • Nieszczelności niwelują działanie izolacji termicznej;
 • W czasie wiatru powodują wzrost zapotrzebowania na energię nierzadko o 100-200%
 • Zaburzają działanie wentylacji mechanicznej z rekuperacją – spadek sprawności działania
 • Pogarszają komfort użytkowania – powierzchnie skosów (połaci) stają się chłodne
 • Mogą powodować przewiewy wiatru z gniazdek i włączników elektrycznych
 • Wpływają na przemarzanie materiałów budowlanych – wykraplanie i rozwój zagrzybienia

Polecamy zatem usługę badania szczelności Blower Door (tzw. drzwi nawiewne albo drzwi dmące). Badanie szczelności Blower Door stanowi zupełnie nową koncepcję w energooszczędnym a przy tym komfortowym użytkowaniu budynków. Więcej o badaniu szczelności budynków.

Co zyskamy dzięki badaniu Blower Door

Badanie szczelności Blower Door zapewni nam szereg korzyści.

 • wykonanie doszczelnień zlokalizowanych w czasie badania pozwoli:
  • zaoszczędzić kilowatogodziny energii;
  • znacząco poprawić komfort cieplny użytkowników w czasie wietrznych dni;
  • poprawić sprawność wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła;
 • na podstawie testu szczelności wraz z wykonaniem obliczeń dowiemy się jaki jest współczynnik określający liczbę wymian powietrza w naszym budynku “n50” (liczba wymian powietrza przy różnicy ciśnień 50 Pa);
 • otrzymamy raport wraz z określeniem współczynnika n50 – zgodnie z normą PN-EN 13829;
 • uzyskany współczynnik n50 udzieli nam informacji o poziomie szczelności budynku, może również posłużyć do wykonania obliczeń świadectwa charakterystyki energetycznej lub audytu energetycznego – na potrzeby uzyskania dofinansowania, tzw. premii termomodernizacyjnej;
 • przeprowadzenie testu szczelności jest obowiązkowe przy ubieganiu się o dopłatę w NFOŚiGW, tzn. dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych;
 • badanie szczelności pozwala wytworzyć w pomieszczeniu podciśnienie bądź nadciśnienie, dzięki czemu można sprawdzić szczelność drzwi, okien, bram itp.
 • zastosowania specjalne: badanie szczelności pomieszczenia dla celów ochrony przeciw pożarowej;

Termowizja i badanie szczelności

Poniżej przedstawiamy termogramy dwóch miejsc: powierzchni połaci (skosów) na poddaszu użytkowym. Wytworzone ciśnienie pozwoliło na wykrycie poważnych problemów związanych ze szczelnością powietrzną na ich powierzchni. Badane pomieszczenie w czasie wiatru bardzo szybko się wychładza znacząco pogarszając komfort cieplny i generując dodatkowe koszty związane z dogrzewaniem.

W jaki sposób wykonuje się badanie szczelności

W badaniu wykorzystuje się zestaw narzędzi odpowiadający normie PN-EN 13829. W skład takiego zestawu wchodzi specjalna plandeka montowana w miejsce drzwi zewnętrznych, wraz z wentylatorem oraz czułymi urządzeniami pomiaru ciśnienia i przepływu powietrza. Pracą steruje nowoczesne urządzenie kontrolujące i wykonujące analizę wraz z obliczeniami.

KROK 1: Przygotowanie budynku:
– zamknięcie okien, drzwi, bram oraz zaślepienie otworów wentylacyjnych itp.
– otwarcie wszystkich drzwi wewnętrznych, tak by powietrze mogło swobodnie przedostawać się do pomieszczeń;
KROK 2: Montaż
– montaż urządzenia Blower Door w miejsce drzwi zewnętrznych, ewentualnie balkonowych lub okna;
– przygotowanie czujników, miernika, komputera;
KROK 3: Badanie
– przeprowadzenie badania: pracujący wentylator w pierwszej kolejności wytwarza w budynku podciśnienie lub nadciśnienie 50 Pa, urządzenia pomiarowe rejestrują przepływ powietrza i wykonują niezbędne obliczenia;
KROK 4: Raport
– opracowanie wyników i przestawienie raportu

W czasie badania możliwe jest przeprowadzenie kontroli termowizyjnej lub z użyciem wytwornicy dymu w celu lokalizacji nieszczelności powietrznych. Dodatkowo możliwe jest sprawdzenie miejsc trudno dostępnych z użyciem endoskopu technicznego.

Dane Kontaktowe

  Tel. kom. 603 740 693 - bezpośredni
 Tel. 58 580 53 30 - biuro

 E-mail: termopomorze@gmail.com
  Strona: www.termopomorze.pl